Извънредна проверка в РЗОК – Монтана

След получени сигнали Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ започва извънредна проверка в Районната здравноосигурителна каса – Монтана.

Причината – изпълнението на договорите с лечебни заведения за болнична помощ, осигуряващи лечение на пациенти с Covid-19.

Инспекторите от агенцията ще проверят спазени ли са условията за сключване на индивидуалните договори с болниците, както и изпълнението им. А също и реда за отчитане и заплащане на извършената дейност, включително и средствата, предназначени за медицинския и немедицинския персонал, работещ на първа линия.