В Брестовица представят варианти как да се реши проблемът с питейната вода

Кметът на община Родопи Павел Михайлов ще се срещне тази вечер с жителите на село Брестовица по повод проблемите с питейната вода в селото, замърсена с манган много над допустимото. 

В киносалона на местното читалище той ще представи начините за решаване на проблема и вариантите за изграждане на довеждащия водопровод, с който ще се свърже водопреносната мрежа в регулацията на селото с новите водоизточници.

Два са вариантите за изграждането на водопровода. 

Единият е новите тръби да минават по сегашната водопреносна мрежа през лозовите масиви, което ще засегне пряко собствениците на над 250 имота. 

Другият вариант е да се изгради изцяло ново трасе, което ще минава през общински пътища. Това обаче ще забави процедурата с близо 6 месеца, тъй като е свързано с изработването на нов парцеларен план.  

Срещата ще се проведе от 17:30 часа в киносалона на читалище „Съзнание – 1873“.