Българите „крепят” местата за настаняване в Добричка областОбщият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г. в Добричка област, е 4.5 хил., или със 72.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година – съобщават от отдел „Статистически изследвания“-Добрич. Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2020 г. намаляват със 75% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 2.2 хил. От всички пренощували лица 94.7% са българи. Пренощувалите чужденци са 0.1 хил.

Чуждестранните туристи, посетили областта,са предимно от Румъния (35%), Турция (12.8%) и Германия (9.4%). Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. намалява с 6.1 процентни пункта в сравнение със същия период на 2019 г., като достига 6.5%.Приходите от нощувки през декември 2020 г. достигат 267.8 хил. лв., като приходите от български граждани са 91.7% от всички приходи, а от чужди граждани – 8.3%.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.