Гърците вече пушат все по-малко

Голям спад на дела на пушачите в Гърция през последните 10 години отчитат официалните статистически данни, като особено във възрастовата група от 16 до 24 години намалението е над 50 процента, съобщава телевизионният канал АНТ1.

През септември 2019 г. ежедневни пушачи са били 24,9 процента от пълнолетните гърци (т.е. консумират поне една цигара средно на ден), а 3,7 процента са били инцидентни пушачи (с под 7 цигари на седмица). Данните от 2009 г. насам показват, че броят на ежедневните пушачи е спаднал с 24,5 процента, а на инцидентните – с 38,3 процента.

Още по-впечатляващ е спадът в броя на пушачите във възрастовата група 16 – 24 години, където е отчетено намаляване от 52,4 процента.

Председателят на експертната комисия по въпросите на пушенето на гръцкото министерство на здравеопазването и директор на института по обществено здраве на Американския колеж в Гърция проф. Панайотис Бехракис каза, че резултатите „потвърждават последните проучвания на института за обществено здраве, които констатират значително намаляване на пушенето в Гърция. Също така те отговарят на съответните европейски доклади, но пораждат въпроси по отношение на източниците на Световната здравна организация (СЗО), в скорошен доклад на която Гърция е представена като страна с процент на пушачите над 42 процента“.

Според министерството на здравеопазването, ако темпът на намаляване на пушенето се запази, Гърция е сред страните от ЕС, които действително имат амбицията да постигнат целта за намаляване на дела на пушачите под 5 процента до 2040 г.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.