Близо 1500 работници в неплатен отпуск са компенсирани през януари в Ловешко

Близо 1500 работници от област Ловеч, излезли в неплатен отпуск заради коронакризата, са били компенсирани през изминалия месец януари чрез различните антикризисни мерки осигурени от държавата.

Близо 900 наети лица са били компенсирани през януари в областта по схемите 60/40 и 80/20.

126 работодатели от региона са били одобрени до края на миналия месец по мярката „Запази ме“, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и финансовия 888 заети лица са били компенсирани по тези мерки.

По тази схема одобрени 585 работници да получат компенсации по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск през месеците ноември и декември 2020 г.