Сивият сектор се свил с над 15% за 10 годиниНай-много работят без договори във Видин, Ямбол и София-област

Сивият сектор у нас е намалял с над 15% през последните 10 години. Това сочи индексът, с който се измерва, съобщи председателят на УС на АИКБ Васил Велев по време на онлайн кръгла маса в понеделник.Последната стойност на индекса е 21,48%, докато през 2010 г., когато е стартирало измерването, е бил 36,65 на сто. Въпреки спада стойностите са значително по-високи спрямо средноевропейското ниво, заяви Велев. Недекларираната заетост била 25,3%, но имало данни, че е по-висока – около 33%.

“Виждаме тенденция на намаляване, която може да отдадем и на редицата законодателни и правоприлагащи мерки, които правителството предприе през последните години”, посочи заместник- министърът на труда Лазар Лазаров. За промяна в нагласите по отношение на декларирането на заетост допринесла и кризата, породена от пандемията, защото е обвързано с възможността за ползване на държавните антикризисни мерки, посочи зам.-министърът на финансите Маринела Петрова.

Всъщност най-често срещаната практика е работата с договор с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой, като нейният обхват е между 25 и 30%, посочва главният секретар на асоциацията Милена Ангелова.

На второ и трето място и двете групи поставят съответно полагането на извънреден труд без заплащане и прикритите трудови договори. Най-силно уязвими са секторите “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, “Строителство”, “Хотелиерство и ресторантьорство”, “Транспорт, складиране и пощи” и “Селско, горско и рибно стопанство”.

Най-високи са дяловете на недекларираната заетост в областите Видин (33,5%), Ямбол (32,6%) и София-област (32,5%), а най-ниски са в областите Кюстендил (24,1%), Смолян (23,6) и Търговище (21,1%).

Най-голяма вероятност да бъдат включени в сивия сектор се наблюдава при служителите с по-ниско образование и квалификация, както и при най-младите и пенсионерите.

Сред основните препоръки на анкетираните компании е да се промени действащият модел, при който сега 57% от осигуровките се поемат от работодателя и 43% са за сметка на работника. Предлага се повишаване на дела на осигурителните вноски за сметка на работника.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.