Дълг за 200 милиона лева ще бъде предложен на втория за годината аукцион

Дълг за 200 милиона лева, под формата на държавни ценни книжа, ще бъде предложен на втория за годината аукцион. Този път съкровищните облигации са със срочност пет години и се предлагат при нулев лихвен процент.

През февруари миналата година първият аукцион за годината бе за 5-годишни съкровищни облигации, които бяха с фиксиран лихвен процент от 0,01 на сто и при акуциона бе постигната отрицателна доходност. Този път финансовото министерство предлага дълг от 200 милиона лева като 5-годишни съкровищни облигации с нулев лихвен процент. Това обаче ще бъде втората за годината емисия, като точно преди седмица дълг от 300 милиона лева бе поет отново на вътрешния пазар при сериозен инвеститорски интерес. Ако и днес поръчките бъдат одобрени в предложения обем, общо новият дълг ще нарастне до половин милиард лева. Припомням, че по закон новият дълг не може да надвишава четири милиарда и 500 милиона лева.

Днешната емисия е първата, след като Фич повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на страната ни от стабилна към положителна.