OAEDapp: 40 онлайн услуги на вашия мобилен телефон в Гърция (видео)

Организацията за заетост на работната сила (OAED) пуска новото приложение OAEDapp, което гражданите могат да изтеглят от мобилните си телефони и таблети.

С новото приложение OAEDapp повече от 40 електронни услуги вече са в ръцете на всеки гражданин лесно, директно и бързо. Това е част от цялостната стратегия на Организацията, приложена през последната година, с цел постепенно дигитализиране на нейните услуги със съответно намаляване на посещенията в клонове.

Цифровите услуги на OAED навлизат в ежедневието на служителите, безработните, бизнеса, студентите и имигрантите.

Чрез новото приложение OAEDapp от днес се предоставят услуги като:

– Регистрация в регистъра за безработни и подновяване на карта за безработен.

– Заявление за обезщетение и други социални помощи, като обезщетение за безработица, майчинство и др.

– Заявление за обучение, подготовка, стажантски програми.

– Възражения срещу решенията на Агенцията за отхвърляне.

– Заявление за издаване на удостоверение за безработица, което се издава незабавно.

– Изпращане на автобиография.

– Търсене в интерактивна карта на информация за клоновете OAED, както и указания за насоки за конкретния клон.

– Полезна информация, свързана със статута на безработен.

– Информация за гражданите за повече от 80 различни услуги, включително на безработни и датите за подновяване на картата за безработен на определени интервали.

Приложението се изтегля от дигиталните сайтове за разпространение на мобилни приложения Google Play и Apple Store.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.