"Притеснен съм, никой не знае какво става в Африка"  

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.