"Притеснен съм, никой не знае какво става в Африка"