Колко от прекаралите COVID са с дългосрочни последствия