Колко от прекаралите COVID са с дългосрочни последствия

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.