Тези страни дадоха съгласие за провеждане на избори на тяхна територия