Интернетът на максимална скорост повече няма да свършва в неподходящ момент

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.