Изхвърлиха в река над 200 живи новоизлюпени пилета