70% срив на приходите от нощувки във Велико Търново в пандемичния декемвриПод 3900 туристи посрещнали хотелите в старата столица и околността

Приходите от нощувки в област Велико Търново през декември 2020 г. са 352 хил. лв., или със 70.4% по-малко в сравнение последния месец на предишната година. Тревожните данни за хотелиерите бяха оповестени от отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“. По време на продължаващата епидемична обстановка в област Велико Търново през декември са функционирали 84 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи, къщи за гости, хостели и др. Броят на стаите в тях е 1 763, а на леглата – 3 703 . В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 28.2%, а леглата в тях – с 25.6%., сочат цифрите на статистиката.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2020 г. е 8 534, или с 68.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо е намалението на нощувките в 4 и 5-звездните хотели – със 73.3%. Намаление на реализираните нощувки спрямо декември 2019 г. се наблюдава както при българските граждани – с 69.2%, така и при чужденците – с 64.7%.

През декември 2020 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 64.7 % от общия брой нощувки на българи и 52.3% – на чужденци.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през декември 2020 г. намаляват със 74.9% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 3 878. От всички пренощували лица 93.8% са българи.. Пренощувалите чужденци са само 239, основно румънци.