Една и съща минерална вода вече няма да се продава с различни именаЗабранява се пускането на пазара на бутилирани минерални или изворни води, добивани от един и същ извор, но с различни търговски имена.

Това гласи проект на наредба за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, публикувана за обществено обсъждане.През юли миналата година Европейската комисия официално уведоми България, че нарушава правилата на ЕС за предлагането на бутилирана питейна вода. Проблемът беше именно, че от един и същ извор се продават няколко различни марки минерални води.

Българските закони не спазваха изискването и за това, че на етикетите на бутилките задължително трябва да е изписано името на извора. Новата наредба изчиства и този пропуск.

Не се допуска транспортиране с превозни средства на вода с цел използването ѝ за бутилиране на минерална и изворна вода, е записано още в документа, т.е. тези води трябва да се бутилират на самия извор.

Прилагат се и въведените със Закона за храните нови изисквания към бутилираните води и по-специално по отношение на издаването на сертификат за изворните води, удостоверяващ, че по произход, състав и свойства са подходящи за бутилиране за питейни цели.

Най-малко четири пъти в годината през различни сезони ще се правят проверки на химичния състав на минералните и изворните води – един път годишно за всички химични елементи и съединения и три пъти – по характерните за съответната вода показатели.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.