ДФ „Земеделие“ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.