„Детски гид за галериите и музеите в София“ изгражда връзка между деца и възрастни

Тодор Петев е изпълнителен директор на Фондация „Моят музей“. Той е съавтор на книгата „Детски гид за галериите и музеите в София“. „Мисля, че най-голямото предизвикателство беше да се съберем трима души, които имат допълващи се качества, но движещи се в синхрон в една посока“, подчерта Петев в предаването „Закуска на тревата“.

Ние се опитахме да направим една подборка, на 10-12 музея в София, които ще влязат в тази книжка, но още по средата на начинанието си дадохме сметка, че би трябвало да има втора такава.

„Тази книжка е предназначена не само за деца, тя е за деца и родители. Самата концепция на книжката е да изгради връзки между децата и възрастните в контекста на музейната среда – децата на Ботаническата градина и в разговори с възрастните – децата с възрастните, възрастните с децата по отношение на това, което виждат, това което ги провокира да изградят“.

Зорница Христова е издател, съавтор на „Детски гид за галериите и музеите в София“.