Да продължим по поетия път и да работим заедно за нов етап в сътрудничествотоРеч на видеосрещата на високо равнище между Китай и страните от Централна и Източна Европа на 9 февруари 2021 в Пекин

Изминаха девет години от началото на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ. Преди девет години, с намерение за печелившо сътрудничество и общо развитие и решени да изградим заедно по-добро бъдеще, ние, следвайки тенденциите на времето и развитието, инициирахме съвместно създаването на механизма за сътрудничество между Китай и ЦИЕ, откривайки нов етап в развитието на отношенията ни.През последните девет години сътрудничеството между Китай и ЦИЕ устоя на изпитанията на времето и сложните промени в международната ситуация и формулира принципи, които отговарят на собствената му специфика и са приети от всички страни.

Първо, вземане на решения чрез консултации. Сътрудничеството между Китай и ЦИЕ се основава на взаимно уважение и не е обвързващо политически. Всички участващи държави, независимо малки или големи, са

равноправни

партньори в

механизма за

сътрудничество,

включващ широки консултации, съвместен принос и споделени ползи. Водени от убеждението, че „17 + 1″ би могло да прави повече от 18“, ние създадохме многоизмерна рамка за сътрудничество, ръководена от срещата на върха на лидерите и обхващаща над 20 сектора, за да гарантираме участието на всички страни от ЦИЕ. Вземайки под внимание взаимните опасения, ние изготвихме планове и взехме решения за проекти въз основа на реалностите във всяка държава и насърчихме всички да открият най-добрия начин да използват своите силни страни в сътрудничеството.

Второ , предоставяне на ползи за всички партньори в сътрудничеството. Фокусирайки се върху реалните резултати, сътрудничеството между Китай и ЦИЕ послужи за подпомагане на развитието и подобряване на живота на нашите народи. За да направим нашето сътрудничество по-балансирано, ние следвахме както икономическия, така също и културния обмен, придадохме еднакво значение на търговията и инвестициите и се погрижихме плодовете на сътрудничеството да се споделят от всички държави и общности. Днес търговията между Китай и страните от ЦИЕ е с близо 85 процента по-голяма отпреди девет години, а ръстът на вноса на Китай от страните от ЦИЕ е с 22 процента по-висок от този на износа. Броят на взаимните туристически посещения е нараснал близо пет пъти.

Китайско-европейският железопътен експрес достигна до повечето от страните в ЦИЕ, като до момента обслужва над 30 000 товарни превоза. Впечатляващ напредък бе постигнат в редица проекти за сътрудничество, включително пристанището Пирея в Гърция, стоманодобивния завод в Смедерево, Сърбия, и моста Пелешац в Хърватия.

Трето, следване на общо развитие чрез откритост и толерантност. Китай и страните от ЦИЕ споделят убеждението, че отвореността носи възможности, а толерантността осигурява разнообразие. Това е ключът към устойчива жизненост на сътрудничеството между Китай и ЦИЕ. Използвахме силните страни на взаимното учене, намалихме различията и разрешаваме разногласията чрез консултации и сътрудничество. Следвахме широко приетите международни правила, съобразени с пазарните принципи, и спазвахме стандартите на ЕС в нашето сътрудничество. Приветстваме също така участието на други държави и международни организации в нашето сътрудничество за постигане на печеливши резултати и на двете страни.

Четвърто, постигане на по-голям растеж чрез иновации. Действайки с новаторски и пионерски дух, първоначално предприехме стъпки за проучване на възможността за съгласуване на междурегионалното сътрудничество с „Един пояс, един път“, превръщайки Централна и Източна Европа в първия регион, в който всички държави подписаха споразумения за сътрудничеството по линия на тази инициатива. В светлината на нуждите и уникалното географско местоположение на страните от ЦИЕ работихме усилено за добър напредък по изграждане на железопътната линия Будапеща – Белград и други големи проекти за сътрудничество.

Живеем във времена на предизвикателства. Промени, с които светът не се е сблъсквал през последния един век, съчетани с

глобалната

пандемия от

COVID-19,

оказаха голямо влияние. Изправени пред тези безпрецедентни предизвикателства, държавите трябва да бъдат единни и да отговорят със солидарност и координация, както никога досега.

През 2020 г. цялостните отношения между Китай и ЕС постигнаха нов напредък въпреки предизвикателствата, причинени от пандемията. Двете страни приключиха по график преговорите по Всеобхватното споразумение за инвестиции между ЕС и Китай, подписаха споразумение за географските означения и стартираха партньорства за зелено и дигитално сътрудничество. Двете страни също така продължиха да отстояват позициите си за мултилатерализъм и заедно се изправиха срещу глобалните предизвикателства. Сътрудничеството с ЦИЕ е неразделна част от отношенията между Китай и ЕС, чийто добър напредък означава нови възможности и за него.

Сътрудничеството между Китай и ЦИЕ е междурегионална платформа с важно влияние. Какво бихме могли да направим, предвид новите обстоятелства, за да го продължим и занапред? Искам да споделя с вас следните четири идеи.

Първо, трябва да се справим решително с COVID-19 и да повишим доверието в сътрудничеството, за да преодолеем трудностите. В момента най-належащата задача пред нас е борбата с пандемията, и за да я изпълним Китай, ще работи със страните от ЦИЕ на принципите на солидарността, координацията и сътрудничеството. И от двете страни бихме могли да подобрим съвместната реакция и споделянето на опит в превенцията и лечението, да проучим сътрудничеството в областта на традиционната медицина и да разширим контактите помежду си в сферите на общественото здраве и медицинското сътрудничество. Тези усилия ще допринесат за създаването на общност на споделено здравеопазване. Китай ще продължи да предоставя ваксини на страните в нужда, съобразно възможностите си, и ще направи каквото може, за да ги превърне в обществено благо, както и да насърчава тяхното равномерно разпространение и приложение по целия свят.

Китай е готов да

си сътрудничи

със страните от

ЦИЕ в областта

на ваксините

Досега Сърбия е получила един милион дози от китайска компания, а между Унгария и китайски компании върви сътрудничество за производството на китайски ваксини. Китай ще обмисли подобно сътрудничество и с други страни от ЦИЕ, ако има нужда.

Трябва да останем ангажирани с открито сътрудничество. Трябва да насърчаваме либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите, да работим за изграждането на отворена световна икономика, излизайки от сянката на кризата възможно най-рано. Засега приоритетът е координация между справянето с пандемията и икономическото и социално развитие, разумно и подредено възобновяване на пътуванията и икономическите дейности и поддържане стабилността на индустриалните вериги и веригите за доставка, за да имат по-голям ефект усилията ни за ограничаване на коронавируса и съживяване на икономиките.

Второ, трябва да се съсредоточим върху свързаността и да създадем гладки пътища за сътрудничество за взаимосвързано развитие. Да подобряваме свързаността като солидна основа за взаимосвързано развитие на по-високо ниво. Бихме могли да продължим висококачественото сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“, да ускорим такива големи проекти като железопътната линия Будапеща – Белград и да продължим да подкрепяме развитието на китайско-европейския товарен експрес, за да разгърнем пълния потенциал на нашето сътрудничество.

Също така е важно да задълбочим митническото сътрудничество, за да осигурим търговска сигурност и по-бързо освобождаване на стоките. Китай ще работи за изграждането на митнически информационен център „Китай-ЦИЕ“ и пунктове за координация на митническото оформяне за страни по експресната линия Китай-Европа по суша и море. Бихме могли да проучим и възможностите за пилотно сътрудничество в рамките на инициативата „Интелигентни митници, граници и свързаност“.

Трето, трябва да се стремим към конкретни резултати и да увеличим ефекта от сътрудничеството, което е в полза и на двете страни. Китай ще работи с държавите от ЦИЕ, за да бъде нашето делово сътрудничество да даде повече резултати възможно най-рано. Трябва да се стимулира в по-голяма степен взаимноизгодното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, за да се насърчи балансиран и устойчив растеж на търговията. През следващите пет години Китай възнамерява да внесе стоки за над 170 милиарда долара от страните от ЦИЕ. Платформи като Международното изложение за внос в Китай (China International Import Expo) и Изложението „Китай – ЦИЕ“ (China-CEEC Expo) ще бъдат използвани по-добре, за да може Китай да внася повече стоки от страните от ЦИЕ. Ще бъдат предприети мерки за създаване на механизъм на санитарната и фитосанитарна работна група между Китай и ЦИЕ и координационен център за инспекции и фитосантарни мерки и за обединяване на процедурите за оценка на риска по подобни категории, за да се усъвършенства процесът на оценка на селскостопански хранителни продукти от страните от ЦИЕ и се ускори влизането им в Китай. Бихме могли също така да укрепим бизнес сътрудничеството на местно ниво и да продължим да развиваме демонстрационни зони и индустриални паркове между Китай и ЦИЕ в китайски градове като Нинбо и Цанджоу.

Трябва

да задълбочим

селскостопанското

сътрудничество

в опит да удвоим износа от страните на ЦИЕ за Китай и повишим двупосочната търговия със земеделски продукти с 50% през следващите пет години. Предлагаме създаването на пазар за търговия на едро със селскостопански продукти в региона на ЦИЕ и стартирането на програма за обмен на млади специалисти в земеделието.

Трябва да засилим обмена и сътрудничеството в областта на културата, образованието, туризма, спорта, медиите и пресата, както и сред мозъчните тръстове, младите хора и местните организации. Зимните олимпийски и параолимпийски игри в Пекин през 2022 са добра възможност за разширяване на сътрудничеството между Китай и ЦИЕ в спорта. Тази година ще проведем нов кръг от срещи по въпросите на образователната политика и институти за висше образование и ще подкрепим създаването в Унгария на филиал на университета „Фудан“. Двете страни биха могли да разработят съвместно повече туристически продукти с местни характеристики и да организират съвместно обучение на кадри за туризма. Резултатите от петата среща на местните лидери между Китай и Централна и Източна Европа трябва да бъдат напълно приложени, за да съберем повече плодове от местното сътрудничество.

Четвърто , трябва да се съсредоточим върху зеленото развитие и създадем двигатели на ориентирано към бъдещето сътрудничество. Въз основа на нашия „зелен консенсус“ трябва непрекъснато да напредваме в международното сътрудничество по въпросите на климатичните промени, да прилагаме заедно Парижкото споразумение и да допринасяме за успеха на Конференцията на ООН за климатичните промени (COP-26) и Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (СОР-15), които ще се проведат тази година. За да засилим зеленото развитие, може да приемем година на „Зелено развитие и опазване на околната среда“ между Китай и ЦИЕ, като възможност за задълбочаване на обмена и сътрудничеството в областта на зелената икономика, чистата енергия и други свързани области.

Трябва да засилим сътрудничеството в областта на науката, технологиите и иновациите (STI). Китай предлага да бъде създаден изследователски център за наука, технологии и иновации със страните от ЦИЕ и провеждането на форум за млади таланти в сферата, като ще публикува „Карта на резултатите от научно-техническите иновации между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Трябва да се възползваме от различни нововъзникващи бизнес форми, за да разширим сътрудничеството си в областта на дигиталните технологии, електронната търговия и здравния сектор. Китай подкрепя създаването на механизъм за диалог със страните от Централна и Източна Европа относно сътрудничеството в електронната търговия и алианс в областта на общественото здравеопазване.

Тази година е първата от 14-ия петгодишен план на Китай за икономическо и социално развитие и нова отправна точка за нас по пътя ни към всеобхватното изграждане на модерна социалистическа държава. Навлизайки в нов етап на развитие, Китай ще ускори формирането на нов модел на това развитие, основан на вътрешния цикъл като основа и взаимодействието между него и външния, които ще се усилват взаимно. Това ще отключи пълния потенциал на огромния китайски пазар и вътрешното търсене, генерирано от 1,4-милиардното население, включително и над 400-те милиона китайци от групата със средно ниво на доходи. Това ще стимулира глобалното търсене и ще създаде повече възможности за останалия свят. Китай ще продължи да отваря по-широко вратите си, поставяйки акцент върху институционалната страна на тази политика, която обхваща правила, разпоредби, управление и стандарти. Ще продължим усилията си за насърчаване на бизнес среда, основана на пазарни принципи, уредени от закона и в съответствие с международните стандарти. Ще участваме по-активно в двустранно, многостранно и регионално сътрудничество, което осигурява по-високи нива на взаимна изгода за всички. Продължаващото развитие и отваряне на Китай към света ще даде силен тласък на глобалното икономическо възстановяване и растеж и ще разшири хоризонтите за сътрудничество между нашата и страните от Централна и Източна Европа.

Както се казва в Централна и Източна Европа, „добрият съвет е по-добър от злато“. Надявам се, днешната дискусия да стъпи на нашия консенсус и да очертае нов план за сътрудничество между Китай и ЦИЕ в новата ситуация. С нашият общ ангажимент и усилия несъмнено ще постигнем по-солиден, съществен и траен напредък в сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.