Терзийски: За 2020 г. има почти 10 % намаление на престъпленията