О бщините ще могат да въвеждат зони с ниски емисии, реши парламентът с промени, приети на първо четене, в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Вносител е Станислав Иванов от ГЕРБ.

Промените дават възможност за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на пътища, участъци от пътища или определени зони от пътната мрежа. Това, според вносителя, ще доведе до ограничаване движението на замърсяващите превозни средства и ще намали емисиите от този източник, съответно и концентрациите на фини прахови частици в градовете в дните със завишени нива на замърсители в атмосферния въздух. Всяка община ще може да приложи мярката след решение на съответния общински съвет, определяйки вида на най-замърсяващите превозни средства и реда за ограничаване на тяхното движение.

Ограничението може да не е целогодишно по отношение на транспорта, а само в определени месеци, обясни Иванов.

За битовото отопление се предвижда въвеждане на ограничения за използване на определени горива за отопление/твърдо гориво, например.

С предвидените глоби и такси за нарушителите и ползвателите се цели намаляване на трафика и пренасочване към обществен транспорт или използването на по-нови и екологично по-чисти превозни средства.

Вече са предприети мерки за въвеждането на екостикери за моторни превозни средства, които да определят екологичната категория на всеки автомобил, в зависимост от неговите реални емисии на замърсители в атмосферния въздух, посочва в мотивите си Станислав Иванов.

Въвеждат екостикери за колите, какво трябва да знаят шофьорите

Въвеждането на зоната ще намали значително броя на преминаващите автомобили, като ще премахне старите и замърсяващи автомобили и ще доведе до отклоняване на значителна част от транзитния трафик, е сред аргументите за промените. Иванов посочи също, че глоби се налагат, когато е нарушен правния ред за замърсяване на въздуха.

БСП подкрепя създаването на емисионни зони на контрол. За принципната политика за качеството на атмосферния въздух обаче левицата имала притеснения по отношение опазване качеството на въздуха. Сигурни ли сме, че тези мерки, по този начин, помагат качеството на въздуха да стане по-добро, трябва да има средносрочна оценка на националната програма за управление качеството на въздуха, изтъкна Атанас Костадинов. Дали стотиците милиони за електрически транспорт са решение на решенията, има ли други подходи, добави той.

В рамките на своите възможности общините отделят пари, по ОП „Околна среда“ още в първия програмен период бяха заделени сериозни средства за подмяна на колите от градския транспорт, направиха се инвестиции за развитие на метрото в София, отговори председателят на комисията по околна среда Ивелина Василева /ГЕРБ/.

Трезво за въздуха в София: Не, Столична община не може да реши проблема сама!

Въпроси и отговори за мръсния въздух в София