ЦИК определи правилата за регистрация в РИК на инициативни комитети

Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация в Районните избирателни комисии на инициативни комитети, които ще издигат независими кандидати за депутати.

Инициативните комитети трябва да са в състав от 3-ма до 7 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. За участие в изборите комитетите ще внасят безлихвен депозит в размер на 100 лева по сметка в БНБ. Заявление за регистрация ще се подава не по-късно от 22 февруари в районните комисии, като ще се посочват имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител.

От тази вечер до полунощ на 9 март в съответната държава на сайта на ЦИК ще е активна електронната форма на заявлението за гласуване извън страната.