Лиляна Павлова ще представи резултатите на Европейската инвестиционна банка за 2020 година

Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова ще представи на пресконференция резултатите на банката за 2020-та година в България.

Основен приоритет на Европейската инвестиционна банка е борбата с климатичните промени. В онлайн събитие в края на миналата година вицепрезидентът й Лиляна Павлова заяви:

„Ако следваме нашата пътна карта, вярвам, че ще можем да успеем заедно да превърнем Европа в първия въглеродно неутрален континент в 2050 година.“

Според Павлова „позеленяването“ на Европа може да бъде осъществено чрез ключови инвестиции в редица сектори:

„Наш приоритет безспорно с прилагането на „Европейската зелена сделка“, като инвестираме в устойчив градски транспорт, социална инфраструктура, енергийна ефективност, иновации.“

Очаква се Лиляна Павлова да очертае най-важните мерки, които Европейската инвестиционна банка предприема в условията на пандемия и да представи бъдещите приоритети на „климатичната банка“ на Европа, както често се нарича институцията.