Всеки пети у нас с повече от две дебитни карти

Близо половината от българите, или 43%, имат една дебитна карта. Други 31% имат два електронни платежни инструмента, а цели 20% разполагат с повече от две карти. Това показват данни от проучване на сайта за сравнение на кредити moitepari.bg, направено съвместно с EasyPay.

При избора на карта потребителите се влияят от няколко фактора. На първо място това е липсата на такси – 45% от анкетираните го посочват като най-важно условие за избор. На второ място

по значимост е възможността за безконтактно плащане

с 23% резултат. Друг определящ фактор е възможността за получаване на награда при използване на дадена карта. Това означава, че клиентите търсят ползи не само по време на използване на картата, но и от самата нея като притежание. Според тях това би било достатъчен стимул, че да започнат по-често да я използват. Всъщност именно дебитната карта е най-познатият и използван финансов продукт у нас.

Резултатите от проучването сочат, че всеки трети потребител има такава карта, а пък други 23% анкетирани заявяват, че имат открита разплащателна сметка. Кредитна карта използват 15 на сто от респондентите. С потребителски кредит в момента се борят едва 11%. Очаквано,

банковият депозит не е предпочитан

финансов инструмент от българите. Това се дължи на ниските лихви по спестяванията, с които реално сумите не нарастват значително. Като най-често използван и предпочитан метод за плащане 52% от анкетираните отговарят, че предпочитат да извършват плащания с карта на ПОС терминал, а онези, които използват пари в брой, съставляват 39%. Едва 9 на сто пък заявяват, че използват карта за покупки в интернет.

Всъщност данните от анкетата показват, че виртуалните платежни карти са все още непознати за пазара у нас. Това са вид карти, предназначени за онлайн пазаруване, осигурявайки максимална защита. Близо 40% от анкетираните не използват такъв продукт, а 20 на сто имат виртуална карта. Приблизително една пета пък не използват виртуална карта поради притеснения за сигурността. И все пак 40% казват, че пазаруването на стоки е основната причина да използват картата онлайн. На следващи позиции се нареждат онези, които използват картата, за да заплащат битовите си сметки онлайн (26%), и онези, които правят плащания на курсове, абонаменти и др. от този вид (13%).