16 научни центъра за 430 млн. лв. привличат топ учени у нас

Изграждането и функционирането на 6 центъра за върхови постижения и 10 центъра за компетентност на обща стойност над 430 млн. лв. се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигенте растеж”, пише в отговора си на депутатско питане просветният министър Красимир Вълчев. Той посочва, че се очаква те да създадат най-добрите условия за привличане на висококлалифицирани изследователи за провеждане на научноизследователска дейност на високо ниво в европейски мащаб.

Сумата е разпределена между 60 научноизследователски организации от цялата страна. Сред тях са предимно висши училища, институти на БАН и Селскостопанска академия.

Със средствата се финансират дейности за укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователската и иновационна дейност, подобряване на капацитета за реализиране на такива дейности, повишаване на нивото на пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни организации у нас. Освен за модернизация, се отпускат средства и за провеждане на научни изследвания, възнаграждения на изследователи, мобилности и участия в международни научни форуми, провеждане на съвместни проекти с бизнеса, създаване на партньорства с други центрове в Европа.

По думите на Вълчев центровете ще помогнат и за развитието на българската икономика. „Научноизследователските комплекси са насочени към области с най-голям потенциал за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика, като развитието на капацитета за научни изследвания и иновации дава възможности за нови партньорства с бизнеса и за създаването на нови предприятия”, посочва министърът в отговора си.

Центровете ще се финансират по оперативната програма до 2023-а. Към момента обаче се предприемат мерки и инициативи, които да гарантират успешното им функциониране и след това, посочва Вълчев. Той обяснява, че те вече са включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура, което ще даде предпоставки 16-те центъра да бъдат финансирани както от държавния бюджет, така и със средства от Структурните фондове и други мерки за финансиране на научни изследвания на европейско ниво.