Опасения за 100-150 загинали след отчупване на ледник