Балканската кухня като пътеводител към културата

Д-р Елена КрейчоваНа Балканите обичаме да спорим и сме готови страстно да се хвърлим във всяка тема, засягаща общото ни наследство. Кулинарната традиция не е подмината – кой държи авторските права над мусаката и къде става най-хубавата баница – тези теми са способни да предизвикат разпалени дискусии.

В едно обаче, балканците сме съгласни, готвим добре, имаме богата, колоритна и пъстра традиция – и точно тя е тема на академичен курс, предназначен за студенти от Масариковия университет в Бърно.

Идеята на д-р Елена Крейчова и нейните колеги е чрез храната да открехнат вратата към културата и традициите на Балканите, а интересът към курса не е само от студентите филолози, записали са се и изучаващи фармация, медицина, компютърни науки и др.

Идеята е през кулинарната традиция, студентите да опознаят културата и традициите, а и да се разсеят устойчиви централноевропейски заблуди като тази, че шопската салата се подправя със захар.

„Темата за балканската кухня има голям потенциал, по отношение на храната имаме какво да покажем и с какво да се гордеем“, смята д-р Крейчова.

Д-р Елена Крейчова е главен асистент в Катедрата по славистика към Философския факултет на Масариковия университет, Бърно, Чехия. Преподавател е по практически български език и чете лекционни курсове по старобългарски език, по теоретична граматика на южнославянските езици и по историческа граматика на славянските езици.

Научните ѝ интереси са в областта на сравнителното славянско езикознание, психолингвистиката, старобългаристиката, на теорията и практиката на превода, на обучението по български език като чужд. Автор на множество научни публикации по съпоставителното езикознание, на речници, на уеб базирани курсове за чуждестранни студенти българисти към Масариковия университет.