Ефикасност от 50,65% на Covid ваксината на китайската Sinovac

Китайската биофармацевтична компания Sinovac обяви в петък, че изпитванията от „Фаза 3“ показват, че ефикасността на разработената от нея ваксина CoronaVac срещу заболявания, причинени от Covid-19, има ефективност от 50,65% във всички случаи.

Китайската ваксина обаче е била на 83,7% ефективна за случаи, които изискват медицинско лечение и на 100% ефективна за хоспитализирани, тежки и фатални случаи.

Компанията проведе изпитването си във „Фаза 3“ сред 25 000 доброволци в Бразилия, Турция, Индонезия и Чили.

Проучванията от „Фаза 3“, проведени в Бразилия и Турция, оценяват ефикасността на кандидата за ваксина при здравни работници, които осигуряват лечение на пациенти с Covid-19. И двете проучвания са рандомизирани, двойно-слепи и плацебо контролирани. Двете проучвания споделят една и съща основна крайна точка на степен на ефикасност 14 дни след ваксинацията или с кандидат за ваксина, или с плацебо.

Към 16 декември 2020 г. са ваксинирани 12 396 здравни работници на възраст над 18 години. През периода на наблюдение са отчетени общо 253 позитивни случая. 14 дни след ваксинация с две дози, степента на ефикасност срещу заболявания, причинени от Covid-19, е 50,65% за всички случаи, 83,70% за случаите, изискващи медицинско лечение, и 100,00% за хоспитализираните, тежки и фатални случаи.