Слабо увеличение с 49 хиляди на новозаетите в САЩ през януари

През януари 2021 г. трудовата заетост в САЩ се увеличи доста слабо, след като в края на миналата година бяха съкратени голям брой работни места за пръв път от осем месеца насам, показват официални данни на Министерството на труда, които засилват аргументите в полза на допълнителни държавни помощи за възстановяване на водещата световна икономика от негативните последици на коронавирусната пандемия.

Неселскостопанските работни места се повишиха през януари с едва 49 00 хиляди, оправдавайки занижените очаквания на финансовите пазари за около 50 000.

В същото време имаше силна низходяща ревизия на данните за декември, когато се оказа, че общо 227 000 американци са загубили работата си вместо 140 000 по първоначалните данни. Това беше първото намаляване на заетостта от април 2020 г. насам, когато първоначалният икономическо шок от пандемията доведе до загуба на цели 20,8 млн. работни места само в рамките на един месец.

Данните за ноември също претърпяха низходяща ревизия до разкрити 264 000 нови работни места при предишна оценка за 336 000.

Безработица обаче се понижи изненадващо през януари до 6,3% при очаквания за стабилизация в декемврийското ниво от 6,7%, но все още е почти двойно по-висока от предпандемичното най-ниско ниво от 3,5%. Трябва да се има предвид, че процентът на безработица е по-нисък от реалните нива, тъй като включва и хората, които погрешно се класифицират като „заети, но отсъстващи от работа“.

В частният сектор през януари бяха разкрити едва 6 000 нови работни места, като в хотелиерския бизнес и в индустрията за отдих бяха съкратени 61 000 работни места, след като през декември в тези най-силно засегнати браншове от новата коронавирусна вълна в САЩ и свързаните с нея ограничителни мерки работа загубиха 536 000 американци.

В търговията на дребно през януари бяха съкратени 38 000 служители, доставчиците на здравни услуги съкратиха 30 000 позиции, а складовите фирми и тези от транспорта трябваше да освободят 28 000 работници. В промишлеността пък бяха съкратени 10 000 служители.

В същото време професионалните фирми в областта на технологиите и науката разкриха нови 93 000 работни места през миналия месец.

Внимателно следеният доклад за заетостта подчертава необходимостта от допълнителни държавни средства в подкрепа на силно засегнатите от пандемията икономически сектори и милионите хора, които продължават да са безработни. Заетостта в САЩ е с повече от 9 милиона работни места под своя връх, достигнат през февруари 2020 г. – точни преди коронавирусната пандемия в страната. 

Преди дни Бюджетната служба на Конгреса изчисли, че заетостта в САЩ няма да се върне до  предпандемичното си ниво преди 2024 година.

Президентът Джо Байдън настоява американският конгрес да приеме неговия план за възстановяване от Covid-19 на стойност 1,9 трлн. долара, който обаче беше посрещнат със съпротива, предимно от републиканските депутати и сенатори, притеснявайки си от нарастващия държавен дълг.