Международният фестивал IN THE PALACE с онлайн издание през 2021