Гешев проведе работна среща с прокурори от Софийска област