Потребителите залагат на платежни карти без такси, сочи последно проучване

На фона на повишаване на таксите при финансовите операции потребителите желаят платежните им карти да са освободени от такси. Разходите, свързани с платежната карта, са най-важното условие за избор на карта, като потребителите искат да няма такси по нея.

Това показват резултатите от съвместно проучване на сайта MoitePari.bg, проведено с подкрепата на EasyPay, сред общо 634 анкетирани в края на миналата и началото на настоящата година.

Коронавирусната пандемия се оказа важен фактор, който промени потребителското поведение и навиците при разплащанията, сочи проучването, като в рамките на отминалата година, белязана от Covid-19, беше отчете ръст на плащанията с електронни платежни инструменти. Една немалка част от търговците в страната въведоха като противоепидемична мярка препоръка за ограничаване на плащанията в брой, използвайки карта, за да се избегне физически контакт с банкнотите.

Според съвместното проучване на MoitePari.bg и EasyPay, 45% от анкетираните са посочили, че най-важното условия за избор на платежна карта е да няма такси по нея, докато 23% отдават значимост на безконтактна функционалност на този тип разплащателен инструмент.

В същото време за 52% от анкетираните най-често използван и предпочитан метод за плащане е посредством карта на ПОС терминал, а онези, които използват пари в брой, съставляват 39%.

Едва 9% заявяват, че използват карта за покупки в Интернет.

Пазаруването на стоки е основна операция, която потребителите извършват с карта (40%). На следващи позиции се нареждат онези, които използват картата, за да заплащат битовите си сметки онлайн (26%) и онези, които правят плащания на курсове,  абонаменти и др. от този вид (13%).

Данните от проведеното проучване също така показват, че 53% от анкетираните използват дебитната карта за теглене на суми в брой, а плащанията на ПОС терминал съставляват 34%.

Най-голяма популярност като масов финансов продукт имат дебитните карти (31%), следвани от разплащателните сметки (23%), кредитни карти (15%), депозити (11%) и потребителски кредити (11%).