ИПИ представя анализ за икономиката в Северна България

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) ще представи анализ за състоянието и перспективите пред областните икономики на Северна България. Анализът се базира на най-актуалните финансови и демографски данни.

Седмица след като икономистите от ИПИ представиха икономическите и демографски характеристики и развитието през последната година на всяка от областите в страната на дневен ред са още два мащабни проекта.

Единият е фокусиран върху областните икономики на Северна, а другият – на Южна България.

Днес експертите ще коментират състоянието и перспективите на развитие на Север – анализ, в който авторите се позовават на актуални данни за динамиката на инвестициите, пазара на труда, демографията и образователния потенциал на работната сила.

Икономистите ще посочат областите, които в годината на Covid кризата отбелязват растеж, ще коментират факторите, които обуславят по-забавения ръст на икономиките в Северна България, както и кои са предимствата, които може да използват регионите за постигането на растеж.