“Енерго-Про” изгради четири соларни парка на свой клиентЗа по-малко от година Евгени Филипов, собственик на група фирми в Добрич, стана притежател на четири фотоволтаични централи, изградени с подкрепата от “Енерго-Про Енергийни услуги”. Съоръженията са с инсталирана мощност от близо 30 киловатпика всяко, което гарантира по 40 000 мегаватчаса добив на електроенергия годишно.Съобразявайки се със спецификата на терена и търсейки максимална ефективност, експертите на енергийния доставчик залагат на монокристални PV панели при две от централите, а останалите две изграждат с поликристални модули. Монтажът им е в двора на производствените сгради на клиента в Добрич, върху горещо-поцинкована конструкция, предотвратяваща корозия.

Наскоро “Филипов” ЕООД започна строежа на своята пета централа отново в партньорство с “Енерго-Про Енергийни услуги”.

“Енерго-Про Енергийни услуги” е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на програмата “Енергийна ефективност” компанията реализира проекти за реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители.

В партньорство с утвърдени доставчици и производители тя предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.