Горна Оряховица предвижда 11 млн. лв. за инвестиции и улични ремонти през 2021 г.

Над 11 милиона лева са предвидени за тази година в бюджета на община Горна Оряховица за инвестиции в дълготрайни активи и за улични ремонти. Общината приключи миналата година с повече от 3 милиона лева преходен остатък.

Основните приоритети на Община Горна Оряховица за тази година са биологичната рекултивация на градското сметище, реконструкцията и модернизацията на читалище „Братя Грънчарови“, изграждането на Кризисен център за жертви на насилие и обновяването на парк „Градска градина“. 

Като европейски град на спорта за тази година в Горна Оряховица е предвидено проектирането на нова спортна зала и изграждането на няколко игрища. Общо в инвестиционната програма са включени 55 обекта.  

В общинския бюджет е заложено финансиране за проектирането на обходния път на града, който ще е връзката с магистрала „Хемус“.

За ремонти на общинската болница чрез държавата са осигурени 720 хиляди лева.

Бюджетът на Горна Оряховица предстои да бъде представен на публично обсъждане на 3 февруари.