ГЕРБ предлага промени в Закона за хазарта

ГЕРБ предлага държавен монопол върху кеното през промените в Закона за мерките и дейностите в извънредно положение.

Предложените промени практически засягат Закона за хазарта и са внесени в петък вечерта от група депутати от управляващата партия, начело с председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова.

Това се случва на фона на работата на депутатите по други текстове от закона, уреждащ извънредната епидемична ситуация, които вече са одобрени на първо четене от парламента. С други текстове, внесени отново в петък, депутатите предлагат допълнителни мерки за общините, компаниите и семействата на деца с увреждания.

Според текстовете на вносителите, Законът за хазарта различава четири вида игри: тото, лото, бинго и кено. Кеното се премахва от изключенията на хазартни игри, върху които няма държавен монопол. Това е текст, който не става ясен категорично от мотивите на вносителите, които говорят за „премахване на неясноти и създаване на възможност за злоупотреби”.

Прецизират се и текстовете за бингото.

Анализатори припомнят, че именно подобни „неясноти” бяха в основата на ощетяването на хазната при облагането, използвано от хазартните игри, организирани от бизнесмена Васил Божков, а след това лотарията бе предоставена като монопол на държавата.

Темата обаче по никакъв начин не е засегната в мотивите на законопроекта.

Също така от тях не става ясно какво налага тези промени да бъдат направени през Закона за мерките и действията в извънредно положение при положение, че на първо четене той вече бе актуализиран от депутатите.

Внесеното предложение за хазарта е допълнително и тепърва ще се разглежда на първо четене във водещата бюджетна комисия.

С този законопроект се правят и още няколко технически промени, насочени именно към извънредната обстановка в страната.

Например на общините се разрешава да забавят плащанията по безлихвени кредити от държавата без това да се отрази на трансферите им от бюджета до два месеца след края на извънредната епидемична ситуация.

До края на 2022 година се удължават данъчните облекчения за земеделските производители и през корпоративния данък, а помощите от държавата за близки и роднини, които отглеждат дете  с 90 и повече процента увреждания, се приравняват на тези с професионалните приемни родители.