Производството на възобновяема енергия в Китай отчита стабилен растеж през 2020 г.Производството на възобновяема енергия в Китай е нараснало с 8,4% на годишна база до 2,21 трилиона киловатчаса през 2020 г., показват данни на Държавната енергийна администрация, предаде Радио Китай.

До края на миналата година общата инсталирана мощност за генериране на възобновяема енергия в страната е достигнала 934 милиона киловатчаса, със 17,5% ръст на годишна база.Коефициентът на използване на водна енергия е отчел 96,61% миналата година, с 0,73% ръст, докато средното използване на вятърна енергия е достигнало 97%, с 1 процентен пункт повече на годишна база.