Община Ловеч търси 45 лични асистенти

Община Ловеч търси да назначи 45 лични асистенти, които ще извършват почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на хора в  надтрудоспособна възраст, които нямат възможност да се самообслужват.

Чрез новата социална услуга на общината ще се предоставя подкрепа на 163 нуждаещи се.

Един асистент ще обслужва средно трима потребители, при 8 – часов работен ден.

Обявените в Бюрото по труда свободни работни места в общината са 125. От тях 15 са за длъжността машинен оператор, обувно производство, десет са за машинен оператор, шиене. Търсят се също техници, механици, пакетировачи и технолози.

Фирмите се нуждаят още от началници смяна, заместник-директори, технически директори, ръководители на направления и главни технолози в преработващата промишленост, което показва, че на пазара на труда има немалко възможности за професионална реализация.