Астрономи наблюдаваха процеса на формиране на планети край най-малките звезди

Американски и европейски астрономи за пръв път успяха подробно да изучат процеса на формиране на планети край най-малките звезди, чиято маса е от 5 до 10 пъти по-малка от тази на Слънцето, съобщиха от пресслужбата на Астрономическия институт „Макс Планк“. 

Aстрономиte са наблюдавали шест протопланетни диска около новородени звезди с изключително малка маса, които са били открити неотдавна в съзвездието Телец. Тези небесни тела са се появили през последните 2-3 милиона години. Поради тази причина и досега те са обградени от плоски дискове от газ и прах, в които теоретично могат да се зародят планети.

За да бъдат идентифицирани, учените са използвали микровълновия телескоп ALMA. Проведени са били наблюдения как се движат частиците във вътрешността на дисковете и как се различава тяхната концентрация. Оказало се, че в три протопланетни диска са присъствали характерните пръстени и места с понижена плътност, които обикновено възникват при формирането на планетите. 

Някои от тях са съпоставими с размерите на Сатурн и с тези на малките газови гиганти.

Засега учените не могат с точност да кажат как са се оформили тези светове, но тяхното съществуване е доказателство за протичането на един много бърз процес, от порядъка на няколкостотин хиляди години.