500 работници от ловешко предприятие „Спарки Елтос“ получиха неизплатените си възнаграждения

500 работници  от обявеното в несъстоятелност миналата година ловешко предприятие „Спарки Елтос“ получиха неизплатените си възнаграждения от Фонда за гарантиране на вземанията.

Фалиралото предприятие дължеше на работниците си за неизплатени заплати над 3 млн. лева.

Заради това Инспекцията по труда в Ловеч внесе в съда искова молба, за обявяването му в несъстоятелност, която беше уважена.

Ощетените работници вече са получили  заплати поясни директорът на Инспекцията Митко Митев:

„Ако Инспекцията по труда не си беше свършила добре работата, ако искът ни не беше издържал в съда, работници и служителите на предприятието нямаше да имат право да си получат обезщетенията от Фонда“.

След предприетите действия на ловешката инспекция по труда, съдът обяви в несъстоятелност и друго предприятие в града, което дължеше трудови възнаграждения на работниците си.

От Фонда вече изплащат обезщетения и на бивши работници и служители от  обявеното в несъстоятелност предприятие „Фюджън пластикс“.