Съветът на ЕС препоръча премахване на ограничения за влизане от някои страни

Съветът на ЕС препоръчва на страните-членки да започнат от днес постепенно премахване на ограниченията по външните си граници за маловажните пътувания за жители от Австралия, Нова Зеландия, Руанда, Сингапур, Южна Корея и Тайланд.

Същото важи и за Китай, както и за административните региони Хонконг и Макао, на базата на реципрочност.

Списъкът на страните, за които отпадат ограниченията, се преразглежда на две седмици.

Критериите, на базата на които се вземат решенията, зависят от епидемиологичната обстановка и мерките за сдържане, в т.ч. физическа дистанция и икономически и социални съображения.