Д о 2027 г. уредите за дялово разпределение трябва да бъдат подменени с дистанционни, прие на първо четене парламентът.

Със 71 гласа „за“, 0 „против“ и 12 въздържали се депутатите одобриха промени в Закона за енергийната ефективност, с които се транспонират разпоредбите на приетата през 2018 г. Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския съюз.

В законопроекта е регламентирано разработването на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г.

Определена е и националната цел за енергийна ефективност за 2030 г., като за подпомагане изпълнението й се въвежда нова схема за задължения за енергийни спестявания и се посочват задължените лица, в които се включват и търговците на течни горива за транспортни цели.

„Подмяната на търговските уреди и на уредите за дялово разпределение с дистанционни ще даде възможност за ежемесечни фактури, няма да има изравнителни сметки, лесно ще се хващат хората, които злоупотребяват или крадат енергия спрямо своите съседи, и това ще даде по-голямо доверие на потребителите спрямо доставчиците на услуги“, посочи председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов /ГЕРБ/.

Той обясни, че подмяната трябва да се направи до 2027 г. и след това всички доставчици на услуги – ВиК оператори и топлоснабдяване, са задължени да извършват ежемесечно отчитане на потреблението, без изравнителни сметки в края на годината.

Рамадан Аталай /ДПС/ постави риторично въпроса защо смяната на уредите ще е за сметка на клиента.

И отговори – „защото, когато санирахме сградите, не създадохме възможност търговските уреди да поставим на входната врата на клиента. Много пари се изразходиха за саниране на сградите, но досега нямаме анализ колко енергия е спестена при крайния клиент и колко мощности можем да закрием или да минем на производство на енергия от други мощности“, посочи Аталай.

„Държавата нищо няма да направи, а всички мерки трябва да бъдат изпълнени от задължените лица“, коментира Таско Ерменков /“БСП за България“/.

Той даде пример за алтернативни мерки, които да намерят място в законопроекта.

„Не да казваме, че мерките за подмяна на уредите за дялово разпределение ще бъдат за сметка на собственика, а да кажем, че държавата ще направи програма за тяхната поетапна подмяна с финансови средства, осигурени от държавата“, посочи той.

Ерменков каза, че между първо и второ четене ще предложат поне 5% от сградния фонд да подлежи на обновяване всяка година, което било задължение по директивата.

Той коментира, че и този законопроект не е подминат от лобистки член, в който необосновано се намалява 12 пъти обемът на търгуваните горива от бензиностанциите като критерий за задължено лице.

По думите му, това е опит за уреждане на отношенията между големи и малки бензиностанции.

Разкриха строителство на незаконен водопровод в Хасково

Цял блок дължи 75 000 лева сметка за вода