Проуване на НСИ отчита рязко подобрение на бизнес климата през декември

През декември 2020 г. стопанската конюнктура в страната се подобрява рязко, заличавайки влошаването от предходния месец, показва последното проучване на Националният статистически институт (НСИ).

Ръст на бизнес климата има при всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, услуги и търговия на дребно.

Общият показател на бизнес климата нараства през декември с 6,9 пункта след спад с 4,1 пункта през ноември, когато индексът се понижи за пръв път от шест месеца насам. По този начин показателят на стопанската конюнктура поднови своя отскок от рекордните дъна през миналия март и април (по време на първия пандемичен локдаун), когато индексът на бизнес климата се срина драматично с близо 50 пункта. През април 2020 г. той се доближи на едва 4,4 пункта от рекордното си дъно от февруари 1997 година, когато беше в сила финансово-икономическата криза след управлението на кабинета „Виденов“

Общ индекс на бизнес климата

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през декември с 6,1 пункта, след като през ноември стабилизира около нивото си от октомври, като последната анкета на НСИ отчита подобрение на оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. Позитивни са и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца.

През периода от октомври 2020 г. до януари 2021 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой месеци) се увеличава от 4,5 на 4,9, а средното натоварване на мощностите нараства с 1,2 пункта и достига 74%, отчита последното проучване на НСИ.

Бизнес климат в промишлеността

Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене от страната и чужбина.

По отношение на продажните цени са регистрирани известни очаквания за повишение, въпреки че по-голямата част от промишлените мениджърите не предвиждат ценова промяна през следващите три месеца.

През декември 2020 година показателят „бизнес климат в строителството“ нараства с 5,1 пункта след силен спад с 9,9 пункта месец по-рано, като подобрението е в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състояние на техните предприятия. Предприемачите в сектора прогнозират повишаване на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността им в краткосрочен план.

Бизнес климат в строителството

Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, като през декември се забелязва нарастване на негативното ѝ влияние. Друга пречка пред отрасъла е недостигът на работна ръка.

По отношение на продажните цени мнозинството строителни предприемачи очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца, показва последната анкета на НСИ.

През декември съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ също скочи рязко с 11,2 пункта след спад с 9,9 пункта през ноември. Подобрението на нагласите в сектора се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия. Подобряват се и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчици през следващите три месеца.

Бизнес климат в търговията на дребно

Според търговците на дребно основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени в отрасъла, по-голям част от търговците на дребно очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ пък нараства през декември с 6,0 пункта след повишение с 1,3 и през ноември, главно поради по-благоприятните очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Последната анкета на НСИ регистрира и известно подобрение в прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

И в този сектор несигурната икономическа среда е най-сериозният проблем, затрудняващ бизнеса, следван от факторът „други“, от  недостатъчното търсене на услуги и от конкуренцията в бранша.

Бизнес климат в сектора на услугите

Преобладаващата част от мениджърите в сферата на услугите предвиждат цените да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Трябва да се има предвид, че рязкото подобряване на стопанската конюнктура в нашата страна е в момент, когато остават в сила рестриктивните мерки, целящи да се ограничи разпространението на коронавируса, които мерки са в сила от 28-и ноември насам.