С 4 296 513 лева ще намалят риска от бедствияОтпускат се 4 296 513 лева за намаляване на риска от бедствия и за възстановяване на инфраструктурни обекти.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, съобщиха от пресслужбата на кабинета.С Постановлението се одобряват 4 296 513 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Виж какво реши днес правителството ТУК