Земята губи лед с рекордно темпо, топенето се ускорява