Близо 60% по-ниски приходи за хотелите през декемвриПрез декември 59 на сто от анкетираните от Националния статистически институт управители на местата за настаняване отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 30.9 на сто посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 47.2 на сто от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50 на сто“ от разходите за дейността със собствени средства, 31.1 на сто няма да могат да се справят сами, а 21.2 на сто от анкетираните посочват, че ще успеят „До 100 процента“. За бъдещата си активност в краткосрочен план през декември 45.6 на сто от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 30.7 на сто от тях смятат да продължат да работят, 19.2 на сто предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.7 на сто прогнозират да я прекратят.За наетия персонал 30.1 на сто от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ – 25.2 на сто, и „освобождаване/съкращаване“ – 13.6 на сто. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 10.7 на сто от мениджърите, като мненията им, свързани с „намаляване на възнагражденията на персонала“ и „дистанционна форма на работа“, се запазват спрямо предходния месец. Същевременно местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите, продължават да се увеличават и достигат 34.6 на сто.

През декември 52.6 на сто от анкетираните управители смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 61.4 на сто имат намерение да намалят цената на пакетната услуги, а 48.9 на сто – на нощувката, показват данни от проучването.