„Пастьор” прекратява разработването на ваксина за ковид-19