Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде включен в енергийната система до края на деня

До края на деня се очаква 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй” да бъде включен, след като рано тази сутрин спря работа след задействане на аварийната защита на реактора.

Няма изтичане на радиация и опасност за населението и околната среда.

Заместник изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Александър Николов обясни, че причината за спирането на 5-и блок е:

„Неправилна манипулация на оперативния дежурен персонал, който е трябвало да подготви за планов текущ ремонт едно електрическо табло за днешния ден по светлата част, когато ремонтният персонал е на работа“.

Неправилните действия на персонала в крайна сметка водят до задействане на защитата на реактора и той спира.

Това не води до някаква опасност, каза председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски.

В момента, в който 5-и блок спира, са били натоварени термичните и водните централи, казва изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев:

„В момента вървят предпускови операции по обратно извеждане на мощностите. Очакваме реакторът да бъде на мощност около 20.00 часа тази вечер. Три-четири часа по-късно ще бъде въведена и турбината в експлоатационен режим“, посочи Александър Николов.

Предстои да бъде направен цялостен анализ на ситуацията и да се предприемат мерки:

„Които обикновено са организационни мерки за недопускане на подобни случаи. Вероятно ще се мине през инструктаж на персонала, сигурно ще минат допълнителни изпити и така нататък“.