МЗ: Отпада забраната за износ на медицински кислород