Брутната заплата на кметовете на 17 села в Кюстендилско скача със 130 лева

Брутната заплата на кметовете на 17 села в община Кюстендил се увеличава със 130 лева, става ясно от докладна записка на Петър Паунов.

Очаква се съветниците да го подкрепят и увеличението да влезе в сила от 1 януари т.г.

Предложената актуализация на възнагражденията на избраните с пряк вот кметове на села е във връзка с ръста на средствата за възнаграждения на кметовете и кметските наместници съгласно Закона за държавния бюджет – 2021г.

Така най-висока заплата  ще  взима кметът на с. Слокощица – 1 278 лв., то е и с най-голям брой жители,  а най-ниска кметът на с. Раждавица – 822 лв.

Последното увеличение  на кметските заплати ни салата в общината е било през 2919 г., каза зам.-кметът по финансите Надя Каратова.

Има села, като Пиперков чифлик, например,  където бившият лекоатлет Стефан Котев, имат по над 5 поредни мандата. Така е и със с. Жиленци и кметът му, несменяем повече от 20 години.

Коментарите по селата са, че за работата, която полагат, кметовете на тези села трябва да получават и повече.