Без нарушения в сметките за парно през ноември в СофияКЕВР насърчава клиентите на “Топлофикация” да проявят инициатива и да заявяват реален месечен отчет на уредите за дялово разпределениеПроверката на КЕВР на фактурите на “Топлофикация София” за ноември не е установила нарушения при прилагане на цените, обяви енергийният регулатор. Проверката беше назначена от председателя на комисията Иван Иванов след 35 жалби.

Част от клиентите на столичната топлофикация, които подадоха възражения срещу сметките за ноември, не са се информирали за принципите на дялово разпределение на топлинната енергия, както и за начина на формиране на прогнозните им месечни начисления.
Те не са отчели коректно факторите, които пряко или косвено влияят върху месечните им задължения. Това се разбира още от съобщението на енергийния регулатор.

Хората, подали жалбите, не са отчели и различните условия, при които са поставени клиентите с реални и прогнозни месечни сметки, както и че лихва за просрочено плащане се начислява само при реален месечен отчет и след изготвяне на годишната изравнителна сметка.

Според КЕВР клиентите не проявяват интерес и инициатива да заявят реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение.
С това би отпаднало в голяма степен и подозрението за спекулативно формирани месечни сметки.

Комисията е предписала да се извърши преглед на настройките на системите за автоматично регулиране в абонатните станции и при необходимост те да се прецизират.

КЕВР е установила, че потреблението на топлинна енергия през ноември 2020 г. е повишено с 40,74% в сравнение с ноември 2019 г. Средномесечната температура през ноември 2020 г. е с 4,3 градуса по-ниска от същия месец на 2019 г. Сегашният отоплителен сезон е започнал на 28 октомври, докато предходният – на 5 ноември 2019 г.
Ползването на парно се е повишило и заради по-големия брой клиенти, работещи от вкъщи и дистанционната форма на обучение на децата.

Проверката не е установила неспазване на общите условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация София” на клиенти.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.